Κατάσταση όπου η γλώσσα μοιάζει σα να έχει μικρές τρίχες στην επιφάνειά της.

Θεραπεία με ειδικές επιθίξεις πάνω στη γλώσσα.