Χρόνια νόσος αυτοφλεγμονώδους αιτιολογίας που προσβάλλει δέρμα και στοματική κοιλότητα.

Χρήζει βιοψίας και αντιμετωπίζεται με κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή.