Η μειωμένη παραγωγή σάλιου που δίνει το υποκειμενικό αίσθημα της ξηρότητας.

Στο ιατρείο μας γίνεται μέτρηση του ρυθμού έκκρισης σάλιου ηρεμίας.