Λοίμωξη του στόματος που οφείλεται σε είδη Candida και μπορεί να προσβάλλει γλώσσα, χείλη ή και όλη τη στοματική κοιλότητα.

Χρήζει άμεσης αντιμετώπισης με φαρμακευτική αγωγή.