Λευκές πλάκες στη στοματική κοιλότητα που δεν αποκολλώνται.

Απαραίτητη η χειρουργική εξαίρεση και η βιοψία για να αποκλειστεί ο κίνδυνος κακοηθούς εξαλλαγής /καρκίνου.