Επώδυνη αίσθηση που εντοπίζεται σε μέρη της στοματικής κοιλότητας ή και στο σύνολο αυτής.