Είναι κύστεις που προκαλούνται από τραυματισμό του πόρου του σιαλογόνου αδένα.

Αντιμετωπίζονται με χειρουργική εξαίρεση και βιοψία.