Είναι πληγές με τη μορφή εξελκώσεων και ποικίλη αιτιολογία.

Χρειάζεται λήψη ιστορικού, αιματολογικές εξετάσεις και διαφορετική αντιμετώπιση ανάλογα με την αιτιολογία.