Η προσθετική αποκατάσταση αποσκοπεί στην αποκατάσταση απολεσθέντων δοντιών με ακίνητες κατασκευές όπως γέφυρες και αποκατάσταση μεμονωμένων δοντιών που επιβάλλεται η κάλυψή τους με στεφάνες.