Το περιοδόντιο περιλαμβάνει το σύνολο των ιστών που περιβάλουν το δόντι. Οι περιοδοντικοί ιστοί μεσολαβούν για την σύνδεση των δοντιών με το οστό των γνάθων. Η μη διατήρηση της υγείας του περιοδοντίου μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια δοντιών.