Όταν το δόντι δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να παραμείνει στο φραγμό, θα πρέπει να εξαχθεί.