Τα οδοντικά εμφυτεύματα αποτελούν χειρουργικά εξαρτήματα που κατασκευάζονται από βιοσυμβατά υλικά όπως το τιτάνιο. Μέσω της οστεοενσωμάτωσης είναι δυνατή η πλήρης αποδοχή των εμφυτευμάτων στο οστό των γνάθων και η στήριξη προσθετικών αποκαταστάσεων πάνω σε αυτά.